ایـران موزیـک

عکس ها و بیوگرافی مینا فیروزبخت


مینا فیروزبخت .همان مینا ازکرمان.همان خاتون

مینویسم و نوشته هامو خوانش میکنم

۱۳فصل دلنوشته ، ۱۰داستان کوتاه کافه ای و ۵اجرای تئاتر خانگی دارم(ابداع کننده اش خودم هستم).

غزلیات ارفع کرمانی، میرزایی کرمانی و جهان کرمانی را صوتی کردم.
گاهی زمزمهء آوازی نیز هست که میتوانید آنها را در کانال تلگرام


  • کانال تلگرام
    minafiroozbakh_khatoon
  •  
  • اینستاگرام
    minafiroozbakht.original
  •  یوتیوب

mina firoozbakht